Toepassing

Onderstaande afbeeldingen laten stapsgewijs zien hoe eenvoudig en snel de Twist4lift geplaatst kan worden:

Twis4lift

Twist4lift

Twist4lift

Twist4lift

Vervolgens kan de container met een twee- of viersprong opgetild worden:Twist4liftTwist4lift

Onderstaande animatie geeft bovenstaande installatiestappen nogmaals weer: